Unilever stimuleert opschalen schonere brandstoffen

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency (INEA) hebben namens de Europese Commissie een driejarig contract ondertekend voor het verder ontwikkelen
van een Europese infrastructuur voor LNG als schonere brandstof voor zwaar internationaal wegvervoer. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en wordt op dit moment gezien als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel.
Doorbraak in gebruik LNG
Het Connect2LNG-consortium onder leiding van Unilever vertegenwoordigt zowel de vraag- als aanbodzijde van LNG. Een groot struikelblok voor investeringen in nieuwe LNG-vrachtwagens is het gebrek aan LNG-tankstations. Door de realisatie van vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland zullen Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar verbonden worden. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Een industrie in beweging zetten
‘Met het stimuleren van de overgang naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, neemt Unilever een leidende rol in het verduurzamen van de transportsector. LNG is een schoon en veilig alternatief voor zwaar internationaal wegvervoer’, aldus Jan Zijderveld, President Europe Unilever. ‘Door haar schaalgrootte kan Unilever een positief signaal afgeven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Wanneer wij een stap zetten, zullen anderen volgen en dat zal transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven die ze nodig hebben en daarmee het vertrouwen om ook een stap te zetten.’

 

Meer informatie: www.connect2lng.com

LNG Informatiemarkt

Tijdens een LNG Informatiemarkt in Arnhem, eind november, kregen bezoekers de laatste informatie over de bijzondere eigenschappen van het gekoelde gas en alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen. De markt werd georganiseerd door het Nationaal LNG Platform in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid, IFV. Diverse organisaties zoals het Havenbedrijf Rotterdam, TNO en STC deelden er hun kennis. Buiten stonden diverse trucks opgesteld. Onder toeziend oog van veiligheidsspecialisten van bijvoorbeeld de brandweer, konden deelnemers LNG van heel dichtbij ervaren. Het Nationaal LNG Platform organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten. Houd de agenda op onze website in de gaten voor alle events.

LNG-informatiedag

Erkenning en subsidie voor SLING

Sling-Logo-V6Voor de scheepvaart zijn de kosten om over te stappen op LNG nu vaak nog een drempel. Een unieke publiek-private samenwerking tussen wetenschap, internationale LNG-bedrijven, scheepsbouwers en rederijen – onder de projectnaam SLING – heeft als doel deze drempel te verkleinen. Technologiestichting STW erkent het belang van SLING met de toekenning van een subsidie van 3,45 miljoen euro, waarmee het totale onderzoeksbudget op 5,3 miljoen euro uitkomt. SLING is één van de vijf gehonoreerde projecten die binnen het STW Perspectiefprogramma een subsidie ontvangen.

De Nederlandse overheid heeft een visie om emissies die het milieu en het welzijn bedreigen, te verminderen. Overstappen naar LNG als brandstof voor de transportsector kan de CO2-uitstoot tot 20 procent verlagen, en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat te bereiken zijn de komende jaren investeringen nodig in lever- en laadstations, in bevoorradingsschepen en in het ombouwen van schepen en vrachtwagens om LNG als brandstof te gebruiken. Het zware wegtransport loopt voorop in de transitie naar LNG. Bij de scheepvaart zijn kostenreductie en veilige technologie cruciaal.

Het project SLING ontwikkelt de ontbrekende kennis om nieuwe technologie voor LNG-tanks mogelijk te maken, waarbij de kosten voor de scheepvaart significant worden gereduceerd. De uitdaging bij het ontwerpen van een LNG-tank is om het ‘klotsen’ van LNG in de tanks te kunnen voorspellen. Dit klotsen ontstaat door het bewegen van het schip en kan de tank beschadigen. Dit brengt risico’s met zich mee en staat grootschalige introductie van LNG in de weg. SLING moet het zeer complexe klotsgedrag van LNG gedetailleerd in kaart brengen. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor nieuwe experimenten, geavanceerde metingen en computermodellen, in samenwerking met grote en kleine bedrijven die sterke spelers zijn in de LNG-industrie.

STW is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. In 2014 bedroeg het budget van STW 90 miljoen euro, waarvan 51 miljoen afkomstig van NWO/OCW, 20 miljoen van EZ, 9 miljoen van derden en 10 miljoen van cash cofinanciering door bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten.