‘s Werelds 1e LNG-kalibratiefaciliteit komt in Nederland

VSL heeft besloten om een meet- en kalibratiefaciliteit voor LNG op de Rotterdamse Maasvlakte te bouwen. Deze LNG-kalibratiefaciliteit wordt de eerste ter wereld. Het toenemende gebruik van vloeibaar aardgas vraagt om goede meetoplossingen om de handel en het gebruik ervan eerlijk te laten verlopen. Eind 2014 werd al een begin gemaakt met het ontwikkelen van het voorlopig ontwerp. Op basis hiervan is de eerste kostenraming bijgewerkt en is het definitieve besluit gevallen om de LNG Calibration Facility te bouwen. Deze moet in het vierde kwartaal van 2016 verrijzen op de Maasvlakte; inmiddels heeft DCMR hiervoor de milieuvergunning afgegeven.

Het gebruik van LNG neemt de laatste jaren sterk toe. Op dit moment is er echter nog geen wereldwijde standaard, waardoor de afgemeten hoeveelheden en de kwaliteit van LNG per terminal of per land kunnen verschillen. Voor een eerlijke handel moet een kubieke meter LNG echter overal gelijk zijn. Dit vraagt om herleidbare metingen op basis van betrouwbare meetstandaarden, op hetzelfde niveau als andere brandstoffen. De nieuwe LNG Calibration Facility is daarom een essentieel onderdeel voor een succesvolle toekomst van LNG en een waardevolle versterking van de positie van Nederland als belangrijke speler in de LNG-handel.

De bouw vindt plaats door een internationaal consortium van diverse Europese meetinstituten en industriële partners, waarvan VSL de initiator en coördinator is. De industriële partners in het project beschikken over specifieke technische ervaring met het werken met LNG, maar zijn niet gewend om op het nauwkeurigheidsniveau van VSL te werken. VSL heeft deze ervaring wel, maar is niet gewend om te werken in de specifieke condities en temperaturen die werken met LNG met zich meebrengen. De samenwerking tussen deze twee werelden biedt een unieke mogelijkheid voor nieuwe, innovatieve oplossingen.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door een combinatie van private investeringen, een bijdrage van de gemeente Rotterdam, innovatiecontracten met de overheid (ministerie van Economische Zaken) en Europese subsidie. De participerende partijen vanuit de industrie zijn: IMS, Shell, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Vopak, Emerson, Endress+Hauser, Cameron, Krohne, Yokogawa, NMC (Singapore), Fluxys LNG en GasNatural.

Klik hier voor meer informatie over VSL